Voorzitter Raad van Bestuur

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Meppel, Drenthe
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie

Zorggroep Noorderboog is één van de grootste werkgevers in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel. Er werken ruim 1800 medewerkers en ongeveer 1200 vrijwilligers. Ze staan elke dag klaar voor bijna 1000 cliënten die in een van de locaties wonen, revalideren of die thuiszorg ontvangen. Zorggroep Noorderboog zorgt voor een goede aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcentrum en beschermd wonen in een verpleeghuis. Door het brede aanbod van zorg en diensten biedt Zorggroep Noorderboog goede ontplooiingsmogelijkheden voor de huidige medewerkers. Vanuit de divisies Thuiszorg (CarePool), Woon- en wijkzorg, Specialistische zorg, Revalidatiezorg en het Expertisecentrum Noorderboog wordt een breed palet aan integrale diensten en producten geleverd.

Per 1 januari 2017 zijn VVT Noorderboog (voormalige werkmaatschappij van de Isala Holding) en De Stouwe juridisch gefuseerd tot Zorggroep Noorderboog. Voorafgaand aan de juridische fusie heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden. De Zorggroep Noorderboog kent nu een tweehoofdige Raad van Bestuur welke bestaat uit een voorzitter en een lid en hanteert een collegiaal bestuursmodel. Binnen dit model is de portefeuilleverdeling gebaseerd op relevante kennis, ervaring en voorkeur van de betreffende bestuurders, maar ligt het accent bij de voorzitter op bedrijfsvoering, financiën, ICT en vastgoed.

Functie-omschrijving

De voorzitter Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de gehele organisatie. Vanuit die verantwoordelijkheid is het de opdracht van de Raad van Bestuur om, na de juridische fusie, de organisatie de volgende fase in te leiden en de vanuit de visie geformuleerde doelstellingen ten aanzien van cliënten, ketenpartners, financiers en medewerkers te realiseren. De Raad van Bestuur ziet tevens erop toe dat in de beleidsuitvoering wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen in de VVT sector, dan wel in het gemeentelijk domein, aan de maatschappelijke en bestuurlijke opvattingen over zorg en ondersteuning en aan de professionele standaarden.

Het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, het sterker vormgeven van de specialisaties, het op een andere wijze in samenwerking met lokale partners organiseren van de zorg- en dienstverlening vragen ook de aandacht van de Raad van Bestuur.

Functie-eisen

Een geschikte kandidaat beschikt o.a. over:

 • Een afgeronde academische opleiding (bij voorkeur op het gebied van bedrijfseconomie en/of bedrijfskunde).
 • Ruime ervaring in een integraal eindverantwoordelijke managementpositie en affiniteit met de zorgsector.
 • Een uitgesproken visie op zorg in de huidige maatschappelijke context.
 • Veranderingskracht en innovatief vermogen, bezit aantoonbare ervaring met het in goede banen leiden van op verandering gerichte strategie - en organisatie processen en is in staat om deze op succesvolle wijze te implementeren.
 • Een ‘oprecht’ geloof in de visie dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd moeten worden. Handelt daar naar, toont voorbeeldgedrag en durft verantwoordelijke managers ruimte te geven.
 • Een verbindend vermogen naar de Raad van Toezicht, het managementteam, de medewerkers, de cliënten, verwanten en de medezeggenschapsraden.
 • Uitstekende netwerkvaardigheden evenals goed ontwikkelde onderhandelingsvaardigheden.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken, o.a.

 • Een integere, stevige en open persoonlijkheid die in staat is als ‘boegbeeld’ voor de organisatie te fungeren en vanuit een duidelijke koers de organisatie naar de volgende fase te leiden.
 • Gelooft in een gelijkwaardig collegiaal bestuur met integrale verantwoordelijkheden waarbij gelijkwaardigheid en sparringpartner zijn vanzelfsprekend is.
 • In staat met een stimulerende en weloverwogen aanpak op zaken door te pakken zodat ambities ook worden gerealiseerd.
 • Durft verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen, handelt daar naar en is ‘stevig’ als het gaat om ‘afspraak is afspraak’.
 • Mensgericht en betrokken maar tevens consequent en duidelijk binnen alle geledingen van de organisatie.

Beloning

De voorzitter Raad van Bestuur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg en voldoen aan de regels vanuit de wet normering topinkomens (WNT).

Informatie

Meer achtergrondinformatie over Zorggroep Noorderboog is terug te vinden op de website via http://www.noorderboog.nl.


Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Douwe Wijbenga of Peter Gerritsen via telefoonnummer 088 00 868 00.

Het uitgebreide functieprofiel kunt u hier downloaden: https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/?vacid=312 (onderaan de website).

Sollicitatie

U kunt onderaan de vacature op onze website https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/?vacid=312 uw belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken door uw cv te uploaden en op de pagina die daarna opent uw gegevens na te kijken en uw motivatiebrief te uploaden. We ontvangen uw reactie graag voor 3 april 2017.

Een pre-employment check maakt deel uit van de procedure, een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...