PublicSpirit zoekt voor gemeente Weert een afdelingshoofd Financiën en Control

28 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Weert, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO

De gemeente Weert zoekt een afdelingshoofd Financiën en Control. De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. Je kunt reageren tot en met 15 april 2017. Na deze datum wordt jouw sollicitatie in reserve genomen.

Wij nodigen je uit om onze website te raadplegen voor het hele functieprofiel via https://www.publicspirit.nl/afdelingshoofd-financi%c3%abn-en-control-weert/. Mocht je naar aanleiding van het functieprofiel nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Walter Huurdeman of Tineke Frederiks.

Via onze website kun je ook solliciteren.

Functieomschrijving

De afdeling

De afdeling Financiën en Control is op hoofdlijnen verantwoordelijk voor:

 • het financiële beleid (kaderstelling), treasury
 • het verzorgen van financiële advisering en (managementrapportages ter) ondersteuning van het lijnmanagement)
 • regie van de Planning & Control (P&C) cyclus
 • het inrichten, ontwikkelen en beheren van de administratieve organisatie en interne beheersing
 • inkoop en aanbesteding
 • subsidieverwerving
 • een up-to-date financiële administratie en financiële/fiscale verslaglegging
 • verzekeringen
 • invordering
 • accountmanagement BsgW en BNG
 • externe rapportages en verantwoording

Binnen de afdeling is één team – onder leiding van een teamleider – geformeerd. Dit is het team Administratie waaronder de financiële administratie, verzekeringen en invordering vallen. Binnen de totale afdeling zijn 29 medewerkers werkzaam waarvan 13 binnen het team Administratie. De afdeling Financiën en Control werkt nauw samen met de concerncontroller.

De functie

Het afdelingshoofd is rechtstreeks gepositioneerd onder de concerndirecteur en geeft leiding aan de afdeling. De verantwoordelijkheden en uitdagingen van het afdelingshoofd zijn divers:

 • (Integrale) aansturing van de afdeling en vormgeven en realiseren van de ingezette koers van een dynamische P&C cyclus.
 • Doorontwikkeling van de P&C producten en de positionering van control in de organisatie.
 • Advisering van het college over (strategische) financiële vraagstukken (bestuurlijk/politieke sensitiviteit).
 • Actief bijdragen aan het integraal benaderen van diverse majeure opgaven, zoals de ontwikkeling van Weert-West en de binnenstadontwikkeling.
 • Verdere professionalisering van de afdeling, zowel organisatorisch als inhoudelijk.
 • Doorontwikkeling van de financiële administratie.
 • Mede inrichten, ontwikkelen en beheren van de administratieve organisatie en interne beheersing.
 • Draagt als CMT-lid bij aan de vormgeving en uitvoering van de organisatieverandering.

De rollen

 • topadviseur van bestuur en directie
 • ambassadeur in- en extern van de gemeente Weert
 • leider en manager van de Afdeling Financiën en Control
 • lid Centraal Management Team

Functie-eisen

Van het afdelingshoofd Financiën en Control wordt veel talent verwacht!

Je bent een gedreven strategische adviseur èn een doortastende leidinggevende op het gebied van financiën, planning & control. Op basis van een scherpe analyse ben je in staat gericht te adviseren en interventies te plegen om gestelde doelen te behalen. Jij bent gericht op verbetering, vernieuwing en innovatie in je vakgebied. Je zoekt verbinding maar je weet ook wanneer het nodig is om voet bij stuk te houden en waar nodig te confronteren of te escaleren. Je denkt in oplossingen en je bent niet bang om waar nodig tegen de stroom in te gaan.

Je manifesteert je als inhoudelijk sparringpartner en strategisch adviseur naar het college (in het bijzonder de bestuurlijk portefeuillehouder financiën), directie, collega afdelingshoofden en regionale partners. Je kent het vakgebied van financiën, planning en control en de belangrijke ontwikkelingen en innovaties daarbinnen. Je bent gericht op samenwerking en in staat om zowel binnen de afdeling als daarbuiten voor verbinding te zorgen. Daarnaast ben je in staat om de organisatie te vertegenwoordigen en te positioneren in relevante in- en externe netwerken.

Je draagt ervoor zorg (onder verantwoordelijkheid van de concerndirecteur) dat de afgesproken resultaten worden gerealiseerd (afspreken haalbare resultaten, plannen en monitoren van de voortgang, bijsturen).

Je bent slag- en besluitvaardig, innovatief en hebt oog voor heldere communicatie, weet medewerkers aan te zetten tot optimale prestaties en weet medewerkers te inspireren tot de gewenste kwaliteitsslag. Spreekt anderen aan op het maken van afspraken en op het (niet) nakomen van gemaakte afspraken (sturing en borging).

Daarnaast ben je gericht op het leveren van kwaliteit, ben je standvastig en betrouwbaar (respectvol, durft nee te zeggen, beschermt medewerkers tegen ‘de waan van de dag’ en weet conflicten te hanteren, te beperken en emoties te managen). Ook zorg je voor de ontwikkeling van de medewerkers, het creëren van een goede werksfeer en het continu verbeteren van het werkproces (stimuleren en motiveren, coachen en hulp bieden). Investeren in de passie en de talenten van de medewerkers staat hoog in het vaandel, kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en hen waar mogelijk groeikansen geven. Je stuurt op succes, geeft complimenten, viert successen en spreekt anderen aan op (on)gewenst gedrag.

Dit vraagt om een natuurlijk leiderschap en het vermogen om anderen, zowel bestuurlijk als ambtelijk, mee te nemen.

Samenvattend zijn de volgende kwalificaties op het (persoonlijkheids)profiel van de afdelingshoofd Financiën en Control van toepassing:

 • helicopterview: is in staat om bruggen te slaan naar overige organisatieonderdelen;
 • is in staat de positie van de financiële functie (nog meer) te borgen en te versterken;
 • een krachtige dynamische persoonlijkheid met durf om te experimenteren;
 • door innovatie en professionalisering de afdeling Financiën verder op de kaart zetten;
 • people manager met een zakelijke inslag, die ruimte biedt en verbinding maakt voor het verder door ontwikkelen van medewerkers in een veranderende organisatie;
 • gezaghebbend naar bestuurlijke en ambtelijke organisatie;
 • bestuurlijk-politiek inlevingsvermogen.

Bedrijfsomschrijving

De ‘groenste regio van de wereld’ zoekt een enthousiaste, innovatieve leider om samen de volgende stap te maken op het terrein van Financiën en Control!

Weert is een levendige en ondernemende stad in Midden-Limburg met circa 49.500 inwoners. Een stad met een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat en een grote sociale samenhang. Een stad met goede voorzieningen op het terrein van onderwijs, sport, kunst en cultuur, vrije tijd, zorg en welzijn, een royaal scala aan accommodaties, een grote gemeenschapszin en een rijk verenigingsleven. Een stad die door haar ligging goed bereikbaar is en onlangs zelfs is uitgeroepen tot ‘groenste regio van de wereld’.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...