Promovendus E-health interventions (0,8-1,0 fte)

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Warandelaan, Tilburg, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Voor het onderzoek “E-health interventies effectiever aanbieden met behulp van big data: een gepersonaliseerde aanpak” zoeken wij een promovendus.
Wetenschappers en de industrie werken hard aan het ontwikkelen van diverse eHealth interventies (onder andere apps ...

Functieomschrijving

Voor het onderzoek “E-health interventies effectiever aanbieden met behulp van big data: een gepersonaliseerde aanpak” zoeken wij een promovendus.

Wetenschappers en de industrie werken hard aan het ontwikkelen van diverse eHealth interventies (onder andere apps) die zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen. Desondanks vinden deze interventies nog maar zeer mondjesmaat hun weg naar individuele zorggebruikers / consumenten. Potentiële gebruikers geven geregeld aan dat eHealth niet in hun leven past. Er lijkt sprake van een stuwmeer: steeds meer eHealth interventies zijn beschikbaar om breder ingezet te worden maar de implementatie hiervan stokt (zie ook de eHealth Monitor 2016, NIVEL en Kamerbrief voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing, okt 2016).

Mensen die eHealth gaan gebruiken, maar ook mensen die dit niet doen, produceren zelf - gewild of ongewild - grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan data over zoekgedrag op Internet, social media gebruik, mobiliteit en zorggebruik. Deze data bevatten mogelijk aanwijzingen over waarom en wanneer mensen starten met het gebruik van eHealth interventies, en over kritieke momenten in het acceptatieproces. Momenteel wordt er niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar hoe dit soort data benut kan worden voor het effectiever aanbieden van eHealth interventies: hier brengen wij met dit project verandering in. Het doel van het project is om te onderzoeken hoe big data ingezet kan worden om het aanbieden van eHealth interventies aan individuen zo te optimaliseren dat de kans groter is dat de interventie wordt geaccepteerd en gebruikt, daarmee leidend tot gezondheidswinst.

Het onderzoek resulteert in een proefschrift, bestaande uit Engelstalige artikelen in internationale peer reviewed scientific journals.

Functie-eisen

Voor deze functie komen wij graag in contact met gegadigden met zowel een achtergrond in de sociale wetenschappen als in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Een afgeronde masteropleiding is een vereiste (bijvoorbeeld Human Computer Interaction, Datascience, Communicatie- en Informatiewetenschappen, Artificial Intelligence). U bent nieuwsgierig en integer, beschikt over doorzettingsvermogen, organisatietalent en goede contactuele eigenschappen. Uw uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse en Nederlandse taal is zowel schriftelijk als mondeling goed. U heeft grondige kennis van kwantitatief onderzoek. Ervaring met programmeren in R / Python / Mathlab voor de analyse van grote datasets is een pré. Dit geldt ook voor aantoonbare onderzoekservaring. Binnen het project krijgt u veel ruimte om uw eigen (onderzoeks)richting te bepalen, en zijn er voldoende mogelijkheden voor doorontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangesteld bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Het betreft een dienstverband volgens het UFO-profiel (universitair functie ordenen) promovendus, met een inschaling bij aanvang van € 2.191,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Indiensttreding geschiedt (bij voorkeur) per 1 september 2017. De aanstelling geldt eerst voor 12 maanden en bij goed functioneren en voortzetting van de financiering wordt het contract verlengd met 3 jaar (bij een voltijdse aanstelling).

Bedrijfsomschrijving

Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Gezondheid, Organisatie en de Verhouding staat-burger-maatschappij. Met een inspirerende werkomgeving daagt de faculteit haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling wordt beoogd het evidence-based werken te bevorderen. Hierbij is de interactie tussen drie partijen van wezenlijk belang: onderzoekers, professionals (als zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de burger of de patiënt (de vraagzijde).

Binnen Tranzo wordt structureel samengewerkt met meer dan 100 partners in zogenaamde academische werkplaatsen. Binnen academische werkplaatsen wordt op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt met partijen uit het veld aan een langlopend onderzoeksprogramma en een infrastructuur voor kennisuitwisseling. Bij Tranzo werken 150 (parttime) medewerkers aan onderzoeks- en kennisuitwisselingsactiviteiten, waaronder 75 onderzoeksprojecten en meer dan 10 symposia per jaar.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...