Lid Raad van Toezicht profiel Financiën

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Veldhoven, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 16 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Toezicht profiel Financiën

Functieomschrijving
Voor de Raad van Toezicht van SKOzoK, een innovatieve, vooraanstaande en ambitieuze onderwijsstichting, is Aardoom & de Jong op zoek naar een lid met een brede financiële invalshoek. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het (tweehoofdige) College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van het college
 • Klankbord van het College van Bestuur
 • Toetsing van de besluitvorming
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur


De raad van toezicht van SKOzoK bestaat uit minimaal vijf leden. De komende periode wordt gezocht naar de opvolging van een vertrekkend lid. Samen met de zittende leden is hij/zij vanuit maatschappelijke betrokkenheid bereid om actief toezicht te houden op het bestuur en het strategisch beleid van SKOzoK. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht zal in de financiële commissie plaatsnemen.

De raad van toezicht dient actief toezicht te houden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. De raad van toezicht is in staat (maatschappelijke) signalen tijdig op te vangen en deze te vertalen naar de gewenste ontwikkeling van SKOzoK. Zij is een kritische sparringpartner en stimulans voor het college van bestuur. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen SKOzoK op merites te kunnen wegen en beoordelen, vertegenwoordigd is.

Functie-eisen

Ideaalprofiel van de toezichthouder profiel financiën:

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op academisch niveau (bij voorkeur aangevuld met RA of RC)
 • Gedegen financiële kennis en ervaring
 • Kennis van onderwijsfinanciën is een pre
 • Affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van SKOzoK
 • In staat zijn complexe situaties goed te analyseren en daar op te reflecteren
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Goed zicht op taken en rollen tussen RvT en CvB
 • Toegankelijke persoonlijkheid, passend in een team van toezichthouders
 • Regionale binding alsmede toezichthoudende ervaring is een pré
 • Overige persoonskenmerken: gezond ambitieus, sensitief en ontvankelijk, vermogen tot zelfreflectie, empathisch, met aandacht, niet vooringenomen denkend, proactief


Kandidaten die zich herkennen in bovenstaand profiel maar nog niet beschikken over toezichthoudende ervaring worden uitgenodigd te reageren.

Arbeidsvoorwaarden
De mogelijkheid om maatschappelijk bij te dragen als toezichthouder binnen een innovatieve, vooraanstaande en ambitieuze onderwijsstichting die voortvarend de uitdagingen aanpakt op het gebied van onderwijs, krimp en governance. Leuke, constructieve en kritische collega toezichthouders en bestuurders van niveau. Ruime professionaliserings- en scholingsmogelijkheden. Honorering binnen de kaders van de Governance Code en WNT.

Procedure
Bij de werving en selectie laat SKOzoK zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Hierbij wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Volledigheidshalve, een integriteitscheck maakt nadrukkelijk onderdeel uit van deze procedure. Solliciteren kan via de ‘Solliciteer’ button.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats vanaf week 15, gesprekken bij SKOzoK vinden plaats op maandag 22 mei.

Locatie
Veldhoven

Contactpersoon

M. Aardoom
E: aardoom@aardoomendejong.nl

Trefwoorden: Vacature, part-time, Veldhoven, RvT, strategisch, bestuurlijk, bedrijfseconoom, RA, RC, onderwijs

Bedrijfsomschrijving

De stichting SKOzoK is een ambitieuze, enthousiaste stichting in het primair onderwijs. SKOzoK staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Het werkgebied omvat 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Voor circa 5.800 kinderen wordt het onderwijs verzorgd door zo’n 570 medewerkers. Van de scholen zijn er 28 rooms katholiek en hebben twee scholen een protestantschristelijke grondslag. SKOzoK telt één basisschool voor speciaal basisonderwijs.

SKOzoK profileert zich als maatschappelijke onderneming waarin visie en strategie gericht zijn op het bieden van eigentijds onderwijs aan haar leerlingen, zodanig dat zij zich optimaal ontwikkelen. Voortdurend verbeteren en professionaliseren zorgt voor een inspirerend werk- en leerklimaat. SKOzoK is binnen en buiten haar regio een koploper in de realisatie en ontwikkeling van hoogwaardig primair onderwijs.

Missie
SKOzoK biedt de leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Visie

 • SKOzoK verzorgt eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. De scholen bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.
 • SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin de medewerkers op professionele wijze werken en leren.
 • SKOzoK onderhoudt een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en gemeenten.
 • De organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor de beschikbare middelen zo goed mogelijk worden benut.
 • Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.


De structuur Sinds 2006 kent de stichting SKOzoK een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In de uitvoering van bestuur en toezicht wordt de Code Goed Bestuur van de PO-raad gehanteerd.

De scholen zijn verdeeld in 15 clusters over drie regio’s. Elk cluster wordt geleid door een clusterdirecteur die op zijn/haar beurt leiding geeft aan schoolteams. Kwaliteitsondersteuning is op organisatieniveau ingericht, waarbij de kwaliteitsondersteuners in de verschillende clusters werkzaam zijn. Het College van Bestuur geeft rechtstreeks leiding aan de clusterdirecteuren, de ondersteunende staf van de organisatie en het Passend Onderwijs. Het College van Bestuur werkt op basis van een verdeling van portefeuilles collegiaal samen.

Nadere informatie over actuele ontwikkelingen en focuspunten is beschikbaar in het Koersplan op de website van SKOzoK.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...