Lid Raad van Commissarissen

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Eekbrouwersweg, Den Bosch, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

ERLY, the consulting company zoekt voor Zayaz, met 13.000 woningen de grootste woningcorporatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch, een betrokken toezichthouder met kennis van financiën en het sociaal-maatschappelijke domein

Functieomschrijving

Ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden van de Raad van Commissarissen zijn wij voor Zayaz op zoek naar een betrokken toezichthouder die ruime ervaring heeft op het gebied van financiën en control en in het sociaal-maatschappelijke domein. Hij/zij weet zijn/haar kennis en ervaring op het gebied van financiën goed te verbinden met maatschappelijk ondernemen in het sociaal-maatschappelijke domein. Hij/zij zal benoemd worden op voordracht van de HBV Zayaz en is beoogd lid van de auditcommissie.

De RvC en HBV van Zayaz zoeken een lid RvC die:

 • Kennis heeft van en ervaring heeft met de actuele vraagstukken en ontwikkelingen binnen het sociaal-maatschappelijke domein (wonen-zorg-welzijn);
 • Bekend is met het maatschappelijk speelveld, de belangrijkste spelers en hun belangen binnen het sociaal-maatschappelijke domein;
 • Het leuk vindt om met de huurders en de huurdersorganisatie informele contacten te onderhouden;
 • Het vertrouwen geniet van de huurdersbelangenvereniging Zayaz en de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed kan verwoorden;
 • Gedegen kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom financiering en financiële continuïteit;
 • Gedegen kennis en ervaring heeft met (strategisch) risicomanagement, waarbij in het bijzonder in financieel risicomanagement;
 • In staat is om voorgenomen investeringsbesluiten te beoordelen op (financiële) risico’s;
 • Kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging en de waarderingsmethoden voor vastgoed;
 • Basiskennis heeft van informatiebeleid, informatisering en informatie- en communicatietechnologie (ICT);
 • Lokale en regionale verbondenheid heeft. Die thuis is en bij voorkeur de weg weet in zowel de bestuurlijke als maatschappelijk omgeving van ’s-Hertogenbosch;
 • Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV 2015.

De Raad van Commissarissen

De RvC van Zayaz bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad functioneren vier commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie, de vastgoedcommissie en de maatschappelijke commissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De raad neemt de Governancecode Woningcorporaties 2015 als uitgangspunt voor haar handelen. Kernwaarden van de raad van Zayaz zijn onafhankelijkheid, integriteit, betrokkenheid, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast onderschrijft de RvC de kernwaarden van Zayaz.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid Raad van Commissarissen bij Zayaz? Dan nodigen wij u graag uit om voor 16 april uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 33747. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Zayaz zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Voor de uitgebreide profielschets verwijzen wij u graag naar onze website: www.erly.nl/vacatures.

Bedrijfsomschrijving

Zayaz is met 13.000 woningen de grootste woningcorporatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch en voorziet binnen de gemeente passende en betaalbare huisvesting voor huishoudens die op de reguliere markt zelfstandig niet kunnen slagen vanwege hun inkomen of vanwege een specifieke huisvestingsbehoefte. Zij vindt dat iedereen goed moet kunnen wonen en in staat gesteld moet worden om mee te doen aan de samenleving. Het vastgoed en het bijbehorend instrumentarium zijn haar belangrijkste middelen om dit doel te bereiken. Om het lokaal woonbeleid vorm te geven en uit te voeren werkt Zayaz nauw samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de andere Bossche woningcorporaties. Zayaz kiest bovendien voor actieve samenwerking en verbindingen met bewoners(organisaties) en met maatschappelijke partners in de stad. HBV Zayaz is de huurdersbelangenvereniging van Zayaz en zij behartigt de belangen van alle huurders van Zayaz.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...