Externe Leden Raad van Commissarissen - AB Werkt Zuid-Nederland

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
ZZP
Opleidingsniveau:
HBO, WO

Functieomschrijving

AB Werkt Zuid-Nederland kiest een organisatiestructuur die de coöperatie in staat stelt om binnen bovengenoemde context succesvol te opereren. Ze kent een Ledenraad en wordt bestuurd vanuit het zogenaamde RvC+ model. Het bestuur wordt gevoerd door de directie; de leden van de coöperatie houden toezicht vanuit de Raad van Commissarissen.

Bestuur en RvC staan voor de opgave om de fusie succesvol door te voeren. Daartoe dienen de culturen van beide organisaties op een respectvolle manier te worden vervlochten en moeten medewerkers goed worden begeleid in de veranderingen die ze meemaken.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken Daarnaast staat de RvC het bestuur met raad ter zijde. Zo kijkt zij o.a. naar de realisatie van de doelstellingen, strategie en de verbonden risico’s, interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiële verslaggevingsproces en de naleving van wet- en regelgeving. De RvC kijkt daarbij ook naar de verhouding met de leden en relevante maatschappelijke aspecten.

De RvC zal bestaan uit zeven commissarissen, waarvan vijf coöperatie-leden en twee externen, die geen lid zijn van de coöperatie. De samenstelling is zodanig, dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen vervullen. De RvC vergadert ten minste vijf maal per jaar.

Functie-eisen

Naast het gevoel en waardering voor de coöperatieve waarden en structuur van de onderneming, beschikt het extern lid over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling van zijn/haar taak. De externe commissaris heeft een financieel-economische achtergrond dan wel HR-achtergrond met ervaring in fusieprocessen. Hij of zij heeft aantoonbare ervaring in een toezichthoudende functie. Daarnaast is de externe commissaris een netwerker pur sang, weet afstand te nemen om zaken in een ruimere context te plaatsen en is in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar de strategie van de coöperatie.

Bedrijfsomschrijving

De Coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland is een full-service organisatie op het gebied van deskundige invulling van (fysieke) arbeid voor agrarische ondernemers en klanten in aanverwante sectoren. De onderneming is gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en payrollen. Het werkgebied loopt van Limburg, Noord-Brabant tot en met Zeeland. AB Werkt Zuid-Nederland is formeel in oprichting en ontstaat uit een fusie tussen AB Werkt en AB Brabant. Door deze voorgenomen fusie ontstaat een coöperatie met 4.500 leden, circa 200 medewerkers in vaste dienst en een omzet van € 115 miljoen per jaar. AB Werkt Zuid-Nederland zet zo’n 3.000 professionals in om haar klanten van dienst te zijn.

AB Werkt Zuid-Nederland is een ondernemende organisatie die leden, klanten én medewerkers centraal stelt. Zij is onderscheidend op het gebied van (vak)kennis over de bedrijfsactiviteiten van haar leden en klanten en specialist op het gebied van HR en de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt zij haar leden aanvullende specialistische diensten zoals asbestsanering, klauwverzorging en luchtwassers reinigen.

De context waarbinnen AB Werkt Zuid-Nederland opereert, is sterk in beweging. Klanten en leden stellen steeds hogere eisen, prijzen staan onder druk, de arbeidsmarkt wordt krapper en de overheid stelt steeds zwaardere formele eisen. Hierdoor wordt de bedrijfsvoering complexer.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...