Districtsmanager Groot Amsterdam - divisie uitkeren UWV

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
38 - 38 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Districtsmanager Groot Amsterdam - divisie uitkeren UWV

Functieomschrijving

Binnen het district Groot Amsterdam ben je als Districtsmanager eindverantwoordelijk voor resultaat en budget. Je levert als lid van het district management team (DMT), naast jouw rol als portefeuillehouder, een belangrijke bijdrage aan de visie en het landelijke beleid van de divisie Uitkeren en vertaalt de divisiedoelstellingen binnen je eigen district. Deze leg je vast in het districtsjaarplan en begroting. Je geeft direct leiding aan 9 Teammanagers (indirecte aansturing van circa 192 fte) en je coacht en stimuleert hen zodat de afgesproken resultaten zo efficiënt mogelijk worden behaald binnen het overeengekomen budget. Je bent daarmee verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van het district management team (DMT) tot een resultaatverantwoordelijk team (RVT).

Je bent voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in het publieke en politieke domein en onderhoudt nauwe relaties met de overige divisies binnen het UWV voor het realiseren van divisieoverstijgende UWV doelstellingen. Tevens onderhoud je in het district namens de divisie externe contacten met ketenpartners en stakeholders. Vanuit jouw authenticiteit ben je in staat om visie te ontwikkelen en een koers uit te zetten. Je toont daarbij lef en ondernemerschap en hebt een uitnodigende manier van samenwerken. Daardoor heb je niet alleen impact binnen je eigen district, maar ook binnen het team van districtsmanagers van Uitkeren. Je vermogen tot (zelf)reflectie werkt daarbij als stimulans voor het (zelf)reflecterend vermogen van anderen.

De districtsmanager Uitkeren is degene die de goede balans moet vinden tussen going concern en de realisatie van de veranderagenda: enerzijds het bereiken van de taakstelling onder verscherpte condities en binnen een wisselende conjunctuur, en anderzijds de juiste medewerkers naar een toekomstbestendige organisatie leiden. Uitvoering geven aan hrm beleid met een focus op ontwikkeling en beweging van medewerkers in een context van verandering en nieuwe eisen waaraan medewerkers moeten voldoen. Je doet dit door zelfregie te stimuleren en ruimte te bieden voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief.

In persoonlijk handelen, vraagt dit alles het vermogen om zaken te kunnen vertalen naar de verschillende belangen, niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) én doelgericht en besluitvaardig optreden. De districtsmanager beschikt over een goed ontwikkelde politieke antenne om effectief te opereren in een politiek/bestuurlijke omgeving en is in staat om toekomstgericht te denken en te handelen.

Functie-eisen

  • Functioneert minimaal op academisch niveau, bij voorkeur aangetoond door een relevante afgeronde WO-opleiding (bv bedrijfskunde, economie).
  • Minimaal zes jaar ervaring in een managementfunctie (in administratief georiënteerde organisaties).
  • Ervaring in meerdere managementrollen bij voorkeur als leidinggevende van managers.
  • Kennis van en ervaring met relevante managementtheorieën waaronder verandermanagement.
  • Heeft kennis van de partners en hun processen binnen de structuur van de sociale verzekeringsketen.
  • Ervaring met stakeholdermanagement en daarnaast globaal op de hoogte van spelregels voor uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO).
  • Specifieke managementopleiding die affiniteit laat zien in het coachen van teams en organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Ervaring met zelfsturende teams is gewenst.
  • Meerdere jaren projectmanagement ervaring is een pre.
  • De competenties leidinggeven, organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn, impact en besluitvaardigheid zijn bovengemiddeld goed ontwikkeld
  • Overige (persoons)kenmerken: dynamisch, nieuwsgierig, scherp in groepsprocessen, sensitief en ontvankelijk, vermogen tot zelfreflectie, empathisch, met aandacht, betrokken, proactief


Arbeidsvoorwaarden
UWV biedt een bruto jaarsalaris (vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van maximaal € 95.000. Daarnaast is er een variabele beloning van max. 10% per jaar, een leaseauto en kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een dienstverband voor een jaar met nadrukkelijk de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd.

Procedure
Bij de werving en selectie laat het UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.

Hierbij wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Bestuur van het UWV. Solliciteren kan via de 'Solliciteer' button.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats vanaf week 15, gesprekken bij UWV vinden plaats op vrijdag 19 mei en maandag 22 mei.

Locatie
Amsterdam

Contactpersoon
M. Aardoom
E: aardoom@aardoomendejong.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Amsterdam, Management, Districtsmanagement.

Bedrijfsomschrijving

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het UWV doet dat als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kerntaken van het UWV bestaan uit het stimuleren en ondersteunen van klanten om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden (‘werk’); het beoordelen volgens eenduidige criteria van ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden (‘indicatiestelling’); het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is (‘uitkeren’); en het zorgdragen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven (‘gegevensbeheer’).

De activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies (Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Uitkeren, Klant & Service en Gegevensdiensten) en de lijndirectoraten Bezwaar & Beroep en Handhaving. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.

De Divisie Uitkeren
De divisie uitkeren (circa 5.000 medewerkers en ca. 1,4 miljoen klanten) is primair verantwoordelijk voor het tijdig en rechtmatig beoordelen of een klant recht heeft op een uitkering. Als werken voor de klant onmogelijk is, zorgt Uitkeren voor tijdelijk inkomen. Zo wordt aan klanten altijd perspectief geboden. De divisie Uitkeren werkt goed samen met andere divisies om zo de beste dienstverlening voor klanten te realiseren. Dit wordt gedaan onder het motto: Snel, eenvoudig en voorspelbaar. Uitkeren streeft er altijd naar de klant beter te kunnen bedienen (“operational excellence” en “customer intimacy”).

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...