DIRECTEUR DIENSTEENHEID ICT EN FACILITAIR M/V 

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

Avans Hogeschool is een bron van inspiratie in het Brabantse landschap. De hogeschool werkt hard aan haar profiel als topinstituut en wil toekomstige beroepsbeoefenaren opleiden tot excellente professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen. Daarnaast wil Avans voor bedrijven en organisaties een vanzelfsprekende partner zijn in het ontwikkelen en delen van kennis.

Het belang van goed partnerschap tussen onderwijs, (overheids)organisaties en bedrijven zal in de nabije toekomst alleen nog maar toenemen. Praktijkgericht onderzoek is hierbij een van de speerpunten. Binnen Avans wordt praktijkgericht onderzoek van belang geacht als instrument voor het volgen van ontwikkelingen in en rond het beroepenveld. De lectoren en expertisecentra hebben hierin een sleutelpositie.

De ambitie van Avans Hogeschool is ‘het verschil maken’. Het bestaansrecht en de maatschappelijke waarde liggen in het verzorgen van onderwijs, het uitvoeren van onderzoek en het valoriseren van kennis.

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool is voor de Diensteenheid ICT en Facilitair op zoek naar een strategisch communicerend, initiatiefrijk en leiderschap tonend

DIRECTEUR DIENSTEENHEID ICT EN FACILITAIR M/V

Plaats in de organisatie

Als directeur bent u eindverantwoordelijk voor de diensteenheid ICT en Facilitair (DIF). U vervult de rol van voorzitter van het directieteam bestaande uit de directeur huisvesting/facilitair en de adjunct-directeur ICT. Indirect geeft u leiding aan een team van coördinatoren en stafmedewerkers. U bent, in nauwe samenwerking met de directeur huisvesting/facilitair, het aanspreekpunt voor het College van Bestuur (CvB), de directeuren van de academies, de directeuren van de expertisecentra, de directeuren van de diensteenheden en de dienstraad van DIF (het medezeggenschapsorgaan).

U formuleert in het businessplan van DIF de resultaatafspraken op diensteenheidniveau die met het CvB worden overeengekomen. Zoals elke directeur binnen Avans draagt u eveneens bij aan de realisatie van het ambitieplan van Avans Hogeschool en in die zin participeert u actief binnen de hogeschool. Hierin wordt van u een strategische visie op de ontwikkeling van uw diensteenheid, in het licht van de ontwikkeling van de Avans Hogeschool, verwacht.

Resultaatgebieden

Als directeur DIF bent u verantwoordelijk voor:

 • de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van alle ontwikkelingen volgend uit de portefeuille ICT en informatiemanagement;
 • de formulering en realisatie van het businessplan voor DIF;
 • de bedrijfsvoering waaronder de (meerjaren)begroting en managementrapportages van de diensteenheid;
 • het adviseren van het CvB inzake de te volgende strategische ontwikkeling op het terrein van ICT, informatiemanagement en ICT-security;
 • het vertalen van in- en externe ontwikkelingen in tactische beleidsdoelen en operationele werkafspraken;
 • het leidinggeven aan de leden van het managementteam, de ondersteunende staf en (indirect) de coördinatoren en de medewerkers van DIF;
 • het doorontwikkelen van de diensteenheid richting ‘zelforganiserende teams’, inclusief het toepassen van toekomstgericht HRM-beleid;
 • de samenwerking binnen Avans Hogeschool binnen domeinen, met academies, met diensteenheden en de expertisecentra;
 • de naleving van wet- en regelgeving.

Functie-eisen

Voor de functie gelden de volgende functie-eisen:

 • minimaal een afgeronde opleiding op doctoraal- of masterniveau;
 • gewend om vanuit een CIO-rol de strategie voor de informatievoorziening samen met het bestuur en management vorm te geven;
 • state-of-the art kennis van en inzicht in ontwikkelingen en trends op IM-gebied;
 • bedrijfseconomisch inzicht en een innovatieve instelling;
 • inzicht in bestuurlijke verhoudingen binnen en buiten het hoger onderwijs.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Jos Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.avans.nl.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...