Directeur Bestuurlijk-Juridische zaken

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Minderbroedersberg, Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Maastricht University zoekt een Directeur Bestuurlijk-Juridische zaken die op academisch niveau juridisch opgeleid is en meerdere jaren aantoonbare ervaring met juridische advisering in een vergelijkbare managementfunctie heeft

Functieomschrijving

Directeur Bestuurlijk-Juridische zaken
1.0 fte

Maastricht University
Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation is our focus. Where talent can flourish. A truly student oriented research university.

Maastricht University (UM) is bekend om haar innovatieve, probleemgestuurd onderwijs, dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering in een overwegend internationale setting. Gelegen in het hart van Europa mag de UM zich met recht de meest internationale universiteit van Nederland noemen. De universiteit bestaat in 2016 40 jaar en is met meer dan 16.000 studenten en 4.000 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit bestaat uit 6 faculteiten, die gezamenlijk 17 bachelorprogramma’s en meer dan 60 masterprogramma’s verzorgen. De opleidingen binnen de universiteit zijn veelal Engelstalig en hebben vaak een internationaal of Europees vertrekpunt.

Missie van de Maastricht University
De UM is een jonge, stimulerende organisatie die staat voor innovatie en internationalisering van het universitair onderwijs en onderzoek. De universiteit kiest daarbij voor een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit, hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema’s (Kwaliteit van Leven, Leren & Innoveren en Europa & een globaliserende wereld), een actieve samenwerking met bedrijven en instellingen, en voor het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de (EU-)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt. De UM is in dat kader actief betrokken bij de Brightlands Health Campus, Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Smart Services Campus en Brightlands Greenport Venlo en investeert een deel van haar strategische middelen in deze ontwikkelingen. In het aanverwante strategische programma Kennis As, investeert de UM samen met Maastricht Universitair Medisch Centrum, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogeschool en Provincie Limburg in economische structuurversterking in heel Limburg en Euregio.

Op het gebied van onderwijs investeert de UM met het centrum voor onderwijsinnovatie (EDLAB) gericht in de innovatie van het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), excellentieprogramma’s en ondersteunende onderwijsdiensten, zoals professionalisering van de onderwijskundige staf. Daarnaast wordt continu geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het portfolio-onderwijs, door het ontwikkelen van nieuwe bachelor- en masterprogramma’s die passen in de strategische visie van de UM. En uiteraard is het zaak op het gebied van onderzoeksmiddelen aansluiting te zoeken bij de landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld NWA) en (EU)-regionale, internationale programma’s als OP Zuid, Interreg, Horizon 2020.

Maastricht University Office (MUO)
De Maastricht University Office adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, faculteiten en servicecentra. Het office bestaat uit een aantal directies / afdelingen (Academic Affairs, Human Resource Management, Marketing en Communicatie, Chief Information Office, Support Office, Legal Affairs, Kennis Transfer Office, EdLAB en Alumni Relations), elk met een eigen directeur of coördinator. MUO telt in totaal circa 200 medewerkers en ten behoeve van de integrale beleidsondersteuning wordt er intensief samengewerkt met faculteiten en servicecentra.

De directeuren / hoofden van de afdelingen functioneren overwegend zelfsturend en zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen functionele discipline. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen de directie / afdeling, maar worden ook geacht in het kader van een integrale beleidsvoorbereiding en implementatie afstemming te zoeken met andere disciplines binnen en buiten MUO. De directeuren hebben directe rapportage- en verantwoordingslijnen met de respectieve portefeuillehouders binnen het College van Bestuur (CvB). Bij MUO berust ook de verantwoordelijkheid voor de samenwerking op ambtelijk niveau met externe partijen, hetzij met andere kennisinstellingen, met overheden, met partijen uit het bedrijfsleven.

Directeur Bestuurlijk-Juridische zaken
De afdeling Bestuurlijk-Juridische zaken van MUO is verantwoordelijk voor advisering van het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van privaat- en bestuursrechtelijke aangelegenheden en hoger onderwijs wetgeving. Hierbij worden relevante juridische ontwikkelingen gesignaleerd en vertaald naar consequenties voor de organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met de afdelingen Finance, HRM, KTO (Knowledge Transfer Office,), SSC (Studenten Service Centrum) en UB (Universiteitsbibliotheek) op de voor genoemde afdelingen relevante rechtsgebieden. Ook het MUMC+ (het samenwerkingsverband van de UM en het azM) speelt hierbij een belangrijke rol.

De universiteit is de laatste jaren gegroeid, in studenten aantallen en aantallen medewerkers, maar ook in complexiteit, door verdergaande samenwerking met externe partijen in de Kennis As en de ontwikkeling van de Brightlands campussen. Dit leidt ertoe dat van de afdeling Juridische Zaken steeds meer wordt geëist: steeds meer extern gerichte taken en verantwoordelijkheden en meer afstemming met de juristen bij andere afdelingen (Finance, HRM, KTO, SSC, UB). De functie directeur Bestuurlijk-Juridische zaken is nieuw en bij de directeur wordt een aantal taken belegd, die moeten leiden tot verdere versterking van het hele juridische domein binnen de UM. Daarbij wordt concreet gedacht aan de volgende aspecten:
  • U bent eerstverantwoordelijke voor zowel de bestuurlijk-juridische advisering en (beleids)ontwikkeling, als uitvoering op instellingsniveau en facultair niveau.
  • U bent een sparringpartner voor CvB, decanen en overige directeuren.
  • U vertegenwoordigt, indien nodig, het CvB bij externe besprekingen en onderhandelingen.
  • U onderkent, beheert, onderhoudt en ontwikkelt netwerken en relaties met bestaande en potentiële nieuwe partners in innovatieve ontwikkelingen (extern).
Daarnaast richt u zich op de versterking van de juridische ondersteuning in brede zin en heeft u de volgende taken en verantwoordelijkheden:
  • U geeft leiding aan een afdeling (in vorming) die acteert in een complexe bestuurlijke omgeving, waarin met vele interne en externe stakeholders rekening gehouden moet worden.
  • U ontwikkelt een voorstel voor verdere versterking van de gehele juridische ondersteuning. Daarbij betrekt u zowel de juridische afdeling van MUO, als de juristen van Finance, het Studenten Service Centrum, HRM en Universiteit Bibliotheek.
  • U begeleidt het transitieproces dat nodig is om tot de gewenste versterking te komen.

Functie-eisen

U bent academisch juridisch opgeleid, heeft meerdere jaren aantoonbare ervaring met juridische advisering in een vergelijkbare managementfunctie. U heeft ruime ervaring met het werken in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en bent voor alle stakeholders binnen het werkveld een volwaardig, kritische en strategische gesprekspartner. U bent in staat om de juiste keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen. U beschikt over een goed ontwikkelde antenne om interne en externe ontwikkelingen op te pakken en weet deze op de agenda te krijgen. U heeft een relevant extern netwerk op genoemde terreinen of u bent, vanwege ervaring en kennis, in staat dit netwerk snel te ontwikkelen. Richting de medewerkers bent u een motiverende, enthousiasmerende en verbindende leidinggevende.

Wij bieden:
Een veelzijdige en dynamische functie met voldoende ruimte voor eigen ontwikkeling. De Universiteit Maastricht speelt een belangrijke rol in de (economische) ontwikkelingen in Limburg. Samen met onze partners in Brightlands bouwen we aan een vitale en sterke regio. Daarnaast groeit de universiteit, door het ontwikkelen van nieuwe opleidingen, het opzetten van nieuwe onderzoeksinstituten en het uitbouwen van internationale samenwerkingen (bijvoorbeeld door het uitbreiden van het aantal joint en double degrees). U komt dan ook te werken in een omgeving die zich kenmerkt door innovatie, samenwerking en ontwikkeling, waarin u vanuit uw verantwoordelijkheden een belangrijke bijdrage zult leveren.

De functie is ingeschaald in schaal 15 (max. € 6.974,- inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering bij een fulltime aanstelling). Daarnaast kent Maastricht University uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder goede opleidingsmogelijkheden, 41 verlofdagen, internationaal karakter en een grote diversiteit. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar, 38-40 uur per week. Bij goed functioneren wordt dit dienstverband na 1 jaar omgezet in een vast dienstverband.

Solliciteren
De Universiteit Maastricht wordt in deze werving en selectie begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie over deze vacature of het proces kunt u contact opnemen met Elise Lansu, partner bij Delfin Executives. Zij is bereikbaar via 043-3285110 of 06-23909009.

Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet middels het insturen van uw motivatiebrief en cv via het online sollicitatieformulier. De reactietermijn voor deze procedure loopt tot en met 15 april aanstaande.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...