Directeur-bestuurder

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Wageningen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

ERLY, the consulting company zoekt voor de Woningstichting, een klantgerichte woningcorporatie met circa 5200 woningen in Wageningen een energieke en enthousiaste Cultuurdrager die op verbindende en inspirerende wijze sturing kan geven aan de nieuwe koers.

Functieomschrijving

Als directeur-bestuurder bent u verantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van het beleid van de Woningstichting en legt u verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Als boegbeeld van de organisatie draagt u zowel intern als extern de nieuwe koers, missie en visie uit. U levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en geeft leiding aan het managementteam. Als directeur-bestuurder draagt u zorg voor de externe vertegenwoordiging van de organisatie bij de gemeente en andere samenwerkingspartners en participeert in verschillende netwerken in de stad en de regio. U heeft daarnaast oog voor externe ontwikkelingen en signalen en vertaalt deze naar de organisatie van de Woningstichting. Gelet op de opgaven waar de Woningstichting voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder met de volgende kwaliteiten:

 • U bent goed in staat om op inspirerende wijze leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. U weet daarbij mensen te motiveren, tot hun recht te laten komen en geeft hen daarnaast de ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen en met voorstellen te komen;
 • U weet vanuit visie en energie mensen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en kansen. U bent een verbindende persoonlijkheid en weet vertrouwen te winnen, mensen te inspireren en enthousiasmeren;
 • U weet nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector goed te vertalen naar gevolgen en opgaven voor de Woningstichting en haar lokale situatie;
 • U heeft een brede kennis van, en een visie op, de volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties. U weet in te spelen op de veranderingen in de sector en de maatschappij, nu en in de toekomst. Vanuit de brede visie kunt u richting geven aan de strategie en verdere ontwikkeling van de Woningstichting;
 • U bent in staat om zowel intern als extern op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak te creëren. U weet een brug te slaan tussen de samenleving en de organisatie;
 • U heeft oog voor de balans tussen het maatschappelijk en financieel rendement. U weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en draagt zorg voor de financiële continuïteit van de organisatie;
 • U zorgt voor een goede interne afstemming tussen de verschillende afdelingen waardoor ondernemingsdoelstelling in gezamenlijkheid kunnen worden gerealiseerd;
 • U bent in staat om op verschillende niveaus contacten te leggen en te onderhouden. U kunt zich inleven in de problematiek van huurders en belanghouders en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • U levert een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio en zoekt actief de samenwerking op. U staat daarbij voor het belang van de huidige en toekomstige huurders en de nieuwe koers van de Woningstichting;
 • U draagt zorg dat het huidige positieve imago van de Woningstichting wordt gecontinueerd. U bent goed in staat om een netwerk op te bouwen en samen te werken met de lokale en regionale belanghouders;
 • U heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen.

Functie-eisen

 • Inzicht in organisatieontwikkeling en ervaring met verandertrajecten;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bestuurlijke en/of managementervaring;
 • Kennis en ervaring met de volkshuisvesting en op de hoogte van de recente ontwikkelingen en wet- en regelgeving;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Goede kennis van financiën;
 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid met de huurders en de maatschappelijke doelen van de Woningstichting;
 • Ervaring met het onderhouden van bestuurlijke netwerken en samenwerkingsverbanden.

Competenties en persoonlijkheid

 • U bent transparant, integer en open;
 • bent makkelijk benaderbaar, mensgericht en weet zich goed in de ander te verplaatsen;
 • U heeft passie, energie en enthousiasme en bent goed in staat de nieuwe koers van de Woningstichting intern en extern te vertalen en uit te dragen;
 • U hanteert een coachende stijl van leidinggeven, legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers de ruimte en het vertrouwen;
 • U stelt duidelijke kaders en creëert een veilige werkomgeving;
 • U communiceert open, duidelijk en helder. U spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden en komt ook zelf de gemaakte afspraken na;
 • U heeft een ondernemende en resultaatgerichte instelling. Nieuwe opgaven gaat u niet uit de weg en u heeft daarbij gevoel voor kansen en mogelijkheden voor de organisatie;
 • U bent besluitvaardig: u durft beslissingen te nemen en knopen door te hakken;
 • U kunt conceptueel denken en bewaakt het overzicht op strategisch niveau;
 • U kunt omgaan met complexe vraagstukken en regelgeving;
 • U beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV 2015 (zie bijlage).

Reactie en procedure

Bent u de cultuurdrager die op verbindende en inspirerende wijze sturing kan geven aan de nieuwe koers van de Woningstichting? Stuur dan uiterlijk 30 april 2017 uw motivatiebrief en CV naar ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 58392.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder voor de Woningstichting zal plaatsvinden volgens de competenties en nieuwe richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een fit-en propertest bij de Autoriteit woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. Ook een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De benoeming is in beginsel voor vier jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. De functie heeft een omvang van 1 fte.

Voor de uitgebreide profielschets verwijzen wij u graag naar onze website: www.erly.nl/vacatures/.

Tijdschema:

Sluitingstermijn reacties: 30 april 2017
Voorselectie: week 19 & 20

Bedrijfsomschrijving

De Woningstichting is een klantgerichte woningcorporatie in Wageningen met ongeveer 5.200 woningen (dat is bijna een derde van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden. De Woningstichting is er voor mensen die door inkomen of andere omstandigheden moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Met een team van enthousiaste en betrokken medewerkers wordt op professionele en efficiënte wijze invulling gegeven aan de werkzaamheden. Naast het verhuren, onderhouden, renoveren en bouwen van goede woningen streeft de Woningstichting in nauwe samenwerking met haar netwerkpartners ernaar om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van haar huurders en te zorgen voor een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...