Directeur Bedrijfsvoering

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zaandam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Organisatie

Het Regio College is een ambitieus en regionaal belangrijk ROC voor Zaanstreek-Waterland. De school telt ca. 5.500 studenten en heeft ca. 450 medewerkers.

Kleinschaligheid is de kracht van het Regio College. Het persoonlijke contact tussen de medewerkers en de studenten wordt door beide partijen gewaardeerd. De onderwijsteams zijn de spil van het onderwijs en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. De teams bieden maatwerk, differentiatie en flexibiliteit en ze geven het onderwijs zelf vorm.

In de strategienota “Regio College 2020 – Vernieuwen en Versterken” spreekt het College van Bestuur van het Regio College zijn ambities en plannen uit voor goed en goed georganiseerd onderwijs, transparantie, ambitie, betrokkenheid en realiteitszin.

Om de benodigde kwaliteitsslag te realiseren is afgelopen jaar de organisatiestructuur ingrijpend aangepast. Het beroepsonderwijs van het Regio College is sinds kort georganiseerd in drie nieuw gevormde mbo-colleges; mbo-college Economie & Handel, mbo-college Techniek en mbo college Zorg & Welzijn.

Met deze aanpassing van de organisatie beschikt het Regio College nu over drie nieuwe mbo-colleges die elk een herkenbaar en samenhangend pakket aan opleidingen biedt, dat past bij de beroepswereld en herkenbaar is voor studenten, ouders en de diverse samenwerkingspartners.

Om de dienstverlening aan het onderwijs verder te verbeteren en te stroomlijnen en tot een gelijkwaardige organisatiestructuur van onderwijs en diensten te komen, worden nu de diensten in twee clusters onder leiding van een directeur georganiseerd: de dienst Onderwijsondersteuning en de dienst Bedrijfsvoering.

Leeuwendaal zoekt een directeur Onderwijsondersteuning die met elan en energie de nieuwe dienst aanstuurt, vorm geeft en positioneert binnen het Regio College en samen met de andere directeuren bijdraagt aan de koers en ambities van de organisatie.

Functie-inhoud

De directeur Onderwijsondersteuning draagt in belangrijke mate bij aan de doelstelling van het Regio College om als onderwijsinstelling steeds beter te worden, onderscheidend te zijn in onderwijs en topprestaties te leveren.

De directeur Onderwijsondersteuning stuurt de nieuwe Dienst Onderwijsondersteuning aan die bestaat uit de teams Personeel & Organisatie, Onderwijs & Kwaliteit, Bureau Onderwijsondersteuning, Ondersteuning Bedrijfsopleidingen, Examenbureau, Service Centrum, Passend Onderwijs en Communicatie & Werving. De dienst telt in totaal 68 medewerkers (46 fte). Aan het hoofd van de dienst Onderwijsondersteuning staat de directeur Onderwijsondersteuning en de teams worden aangestuurd door teammanagers. De directeur Onderwijsondersteuning vormt met de teammanagers het managementteam van de eigen dienst en rapporteert direct aan het CvB.

Van de directeur Onderwijsondersteuning wordt verwacht dat hij/zij een gedragen visie voor de dienst Onderwijsondersteuning formuleert en een pro actieve, klantgerichte dienstverlening van zijn dienst realiseert. Hij/zij doet dat op bevlogen wijze en weet bestuur, collega directeuren, managers en medewerkers van Onderwijsondersteuning daarin te betrekken en te inspireren.

De directeur Onderwijsondersteuning stuurt op de juiste keuzes die leiden tot de implementatie van een meer pro actieve, geïntegreerde en kwalitatieve dienstverlening die goed aansluit op de wensen en verwachtingen van de directeuren van de mbo-colleges. Verbinding binnen de dienst en samenhang tussen de diensten en met het onderwijs zijn daarbij van groot belang. Dit vraagt om een efficiënte inrichting en verbinding van de onderwijs ondersteunende processen en een goede kijk op de aanwezige kwaliteiten van de medewerkers. De directeur Onderwijsondersteuning is daarbij een inspirator die tevens zorgt voor een professionele cultuur binnen de dienst van eigenaarschap, gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid.

Van de directeur Onderwijsondersteuning wordt verwacht dat deze de vakinhoudelijke sparringpartner en adviseur is op strategisch niveau. Heeft oog voor de wettelijke kaders voor de diverse procedures en processen en ziet toe op de naleving daarvan. Is bovendien scherp op de ontwikkelingen op het vakgebied en weet deze door te vertalen naar kansen voor en ontwikkeling van het onderwijs en de onderwijsondersteuning binnen het Regio College.

Functie-eisen

  • U beschikt over academisch werk- en denkniveau en een stevige staat van dienst als integraal (lijn) manager of manager/directeur onderwijsondersteuning in een complexe onderwijsorganisatie.
  • U heeft sterke affiniteit met het (middelbaar) beroepsonderwijs en beschikt over ervaring met de werkgebieden van de dienst, waaronder personeel en organisatie, kwaliteitszorg en examinering. U bent op de hoogte van de belangrijkste wet- en regelgeving.
  • U heeft een heldere visie op onderwijs(ondersteuning) en op de (optimalisatie van) onderwijsprocessen.
  • U heeft ervaring met het (situationeel) leiding geven aan medewerkers met diverse functies en opleidingsniveaus, met teamvorming en met het aansturen en realiseren van professionele en efficiënte dienstverlening en bijpassende cultuur.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

  • Innovatief. Komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen, bedenkt nieuwe werkwijzen ter verbetering van het bestaande. Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en is in staat om binnen de kaders in mogelijkheden te denken. Stimuleert de samenwerking tussen de dienst en het primair proces en heeft daarin een voorbeeldfunctie.
  • Vraaggericht. Identificeert wensen, behoeften en belangen van het CvB, het directieteam, de mbo-colleges en de onderwijsteams (het primair proces). Denkt en handelt vanuit dit perspectief.
  • Leidinggeven. Stuurt op resultaten, beschikt over een breed handelingsrepertoire aan managementvaardigheden en geeft op een situatie-afhankelijke wijze leiding aan de dienst. Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de vrijheid om initiatieven te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te kunnen voeren. Denkt vooruit en is pro-actief, signaleert knelpunten en problemen en zorgt voor oplossingen. Hakt op cruciale momenten knopen door. Kan tegenstellingen overbruggen en weerstanden bij veranderingen wegnemen.
  • Organisatiebewustzijn. Is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en andere relevante omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief. Is zich bewust van de plaats van de eigen dienst binnen het Regio College als geheel, houdt rekening met de organisatiecultuur, laat concernbeleid leidend zijn voor eigen beleidskeuzes.
  • Onafhankelijk/constructief. Vertaalt visie en ideeën naar acties en plannen, kijkt objectief naar de organisatie en heeft oog voor haalbaarheid.
  • Resultaatgericht/plannen en organiseren. Spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen: bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en plant de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen in, organiseert deze vervolgens doelmatig om de gestelde doelen te bereiken.

Beloning

Het betreft een full time functie, inschaling vindt plaats op basis van opleiding en werkervaring.

De functie is ingeschaald in schaal 14 conform cao MBO. Inschaling in schaal 15 is eventueel bespreekbaar op basis van ervaring van de kandidaat. (indicatie maximaal schaal 15 is jaarsalaris € 90.000,--).

Het streven is de directeur Onderwijsondersteuning voor 1 juni 2017 te benoemen zodat hij/zij per 1 september 2017 in dienst kan treden.

Aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten in een vast dienstverband.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel van den Berg via telefoonnummer 088 00 868 00.

Het uitgebreide functieprofiel kunt u hier downloaden (onderaan de website).

Sollicitatie

U kunt onderaan de vacature op onze website uw belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken door uw cv te uploaden en op de pagina die daarna opent uw gegevens na te kijken en uw motivatiebrief te uploaden. We ontvangen uw reactie graag voor 10 april 2017.

Een pre-employment check maakt deel uit van de procedure, een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...