3 Leden Raad van Toezicht - MEE Gelderse Poort

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Arnhem, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving en staat zoals veel zorgorganisaties, voor ingrijpende uitdagingen. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.

Functieomschrijving

MEE Gelderse Poort staat zoals veel zorgorganisaties, voor ingrijpende uitdagingen. De transitie in de middelen van de AWBZ naar de Wmo heeft voor grote veranderingen gezorgd die een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorglandschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg, in aansluitende diensten en samenwerking aan te kunnen bieden. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen. In verband met het bereiken van het einde van de zittingstermijn is de voorzitter inmiddels afgetreden. Uit het midden van de huidige Raad van Toezicht is de nieuwe voorzitter gekozen.

Daarnaast zullen in de loop van 2017 en per 1 januari 2018 2 leden het eind van hun zittingstermijn bereiken. Derhalve is de Raad van Toezicht op zoek naar 3 nieuwe leden. Eén van de nieuwe leden zal worden benoemd op voordracht van de cliëntenraad.
Alle leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling en de grondslag van MEE Gelderse Poort. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met MEE Gelderse Poort.

De sfeer in de Raad van Toezicht is uitstekend. Er is een goede en respectvolle basis voor de onderlinge samenwerking. De Raad van Toezicht heeft de wens om zich nog meer te ontwikkelen tot klankbord richting de bestuurder en meer tijd te nemen voor het open gesprek en reflectie over de strategie van MEE Gelderse Poort.

Functie-eisen

De Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

De nieuwe leden brengen aanvullende deskundigheid mee op tenminste één van de volgende gebieden:

 • Zorginhoudelijke kennis en ervaring in een voor MEE Gelderse Poort relevante sector (dit betreft de zetel op voordracht van de cliëntenraad);
 • Bedrijfskundige en financiële kennis en ervaring;
 • Kennis van en ervaring met het publieke en gemeentelijke domein.

De volgende kwalificaties zijn van toepassing op ieder lid van de Raad van Toezicht en derhalve ook op de nieuwe leden van de Raad van Toezicht:

 • Affiniteit met en volledig onderschrijven van de doelstelling en de doelgroep van de stichting MEE Gelderse Poort.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de gevolgen die de transitie in de zorg heeft voor een organisatie als MEE Gelderse Poort.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Beschikkend over een relevant netwerk in het werkgebied waar MEE Gelderse Poort actief is.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Geschikte kandidaten hebben zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Zij zijn aanspreekbaar, beschikbaar, toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Hebben tevens een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, beschikken over een gezonde dosis humor en zijn doortastend in het bereiken van resultaten.

De Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort wil een weerspiegeling van de samenleving zijn. Bij de benoeming van de nieuwe leden zal hiermee, daar waar mogelijk, rekening worden gehouden.

Solliciteren
Terra Management Groep begeleidt de sollicitatieprocedure voor deze vacature.

Op de site van Terra Management Groep: www.terragroep.nl kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature met meer informatie over de sollicitatieprocedure. U kunt tot uiterlijk 23 april a.s. reageren.

U kunt uw sollicitatie uploaden via een link bij de vacature op de site van Terra Management Groep.
Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst heeft gezien?

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature
loading...