Vutters steeds vaker tóch weer aan het werk

bijna 3 jaar geleden In: _Personeel & Organisatie

Steeds meer vutters gaan tocht weer aan het werk. Een kwart van de mensen met prepensioen maakt een ‘doorstart’, vaak in de vorm van een bijbaan. Ook na hun 65e werken steeds meer mensen door.

Tweede carrière

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Werknemers die met vervroegd pensioen zijn gegaan, zitten lang niet allemaal luierend van hun oude dag te genieten. Een groeiende groep vutters maakt een doorstart op de arbeidsmarkt. Wél in deeltijd: de meeste doorstarters werken hoogstens twee dagen in de week, slechts 12 procent werkt fulltime. Voor sommigen dient die doorstart alleen als korte overbrugging tot het volledige pensioen, voor anderen is er echt sprake van een ‘tweede carrière’ die ook na hun 65e doorgaat. Meer dan de helft gaat zelfs totaal ander werk doen.

Minder loon

De meeste doorstarters zeggen dat ze vooral weer aan het werk gaan omdat ze het leuk vinden - financiën is slechts voor een paar doorstarters de reden weer te gaan werken. De meerderheid heeft dan ook een uurloon dat lager ligt dan in hun vorige baan. “Doorstartwerk is voor velen een demotie, een carrièrestap waar vooralsnog een taboe op rust, maar die blijkbaar in de praktijk niet als niet bezwaarlijk wordt gezien zolang deze maar vrijwillig is”, staat in het rapport te lezen. Voor de doorstarters is het waarschijnlijk geen probleem omdat ze naast loon ook een pensioenuitkering krijgen. “Het is echter de vraag voor de toekomst, wanneer het pensioen als terugvalbasis minder royaal is, of de bereidheid om tegen een lager loon te werken er ook nog is”, schrijven de NIDI-onderzoekers.

Ook steeds meer mensen werken na 65e

Steeds meer werknemers zijn bovendien bereid na hun 65e nog door te werken. In 2001 was nog maar drie procent van alle werknemers onder 65 hierin geïnteresseerd, tien jaar later was dat aandeel meer dan vervijfvoudigd tot 16 procent. Vooral bij de doorstarters was die stijging volgens de onderzoekers spectaculair. Bijna de helft zou de doortstartbaan willen doorzetten na hun 65e.


Lees ook

loading...