Eenpersoonskantoortjes gevaarlijk voor advocatuur? Hier zijn wat oplossingen.

bijna 3 jaar geleden In: Juridisch

Iets meer dan de helft van de advocatenkantoren bestaat vandaag de dag uit slechts één persoon. In maart 2012 werden er maar liefst 2268 eenpersoonskantoren geteld.

Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat advocatenkantoren niet meer zo hard groeien en rechtenstudenten na het afstuderen niet meer massaal met open armen worden ontvangen. Bovendien vinden veel ervaren advocaten het prettig ook eens eigen baas te zijn na jarenlang loon- en urenslaaf te zijn geweest.

‘Eenpitters gevaar voor advocatuur’

Niets mis mee, zou je zeggen. Toch denkt de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Jan Loorbach, daar iets genuanceerder over. Sterker, hij stelde in een interview met BNR dat eenpitters een gevaar zijn voor de advocatuur.

Geen bibliotheek, geen reflecterende lunch, geen collega’s

Eenpersoonskantoren zijn niet alleen minder onderworpen aan een collegiale controle, dit type kantoor kan zich ook geen uitgebreide bibliotheek veroorloven, betoogde Loorbach. Zij hebben hierdoor vaak onvoldoende kennis van zaken en kunnen niet altijd de gewenste juridische dienstverlening verzorgen. Een eenpitter houdt geen reflecterende jurisprudentielunches met zichzelf. En daar waar grote Zuidas-kantoren bijna zonder te oordelen abonnementen afnemen op zo’n beetje alles wat aan juridisch materiaal wordt uitgegeven, moeten eenpersoonskantoren wikken en wegen. Vervolgens moeten zij een keuze maken die er ongetwijfeld toe leidt dat zij minder relevante en accurate juridische kennis onder handbereik hebben dan collega’s op meermenskantoren.

Kennisachterstand verkleinen

Deze ontwikkeling is volgens Loorbach voor de personen die zich binnen de advocatuur bezig houden met toezicht, reden voor een verzwaarde dijkbewaking. De lokale dekens moeten de eenpitters scherp in de gaten gaan houden. Toezicht is echter één ding. Het stimuleren van ontwikkelingen die de kennisachterstand van dit type kantoren kunnen verkleinen, is een ander. De Orde van Advocaten moet eens om zich heen kijken en zal dan constateren dat er ontwikkelingen en ideëen bestaan die het mogelijk maken de informatieachterstand van de kleinste kantoren te verkleinen.

Open platform voor commentaren

Een voor de eenpitter zeer interessant initiatief is de ontwikkeling van een platform voor open commentaren. Dit platform heeft onder meer als doel commentaren op wetgeving en jurisprudentie via internet vrij toegankelijk te maken. Open access, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Mocht dit doel worden bereikt in de vorm van een permanente website naast, en bij voorkeur gekoppeld aan, Wetten.nl en Rechtspraak.nl dan is de eenpitter niet meer (alleen) afhankelijk van abonnementen op juridische uitgaven. Voor beschouwingen over wetsartikelen en interessante uitspraken kan hij dan immers ook terecht op dit vrij toegankelijke platform.

Spotify voor juridische boeken

Een ander lumineus idee werd onlangs geopperd door een kennismanager van een groter advocatenkantoor. Hij stelt voor het Spotify-model in te zetten voor juridische boeken en tijdschriften. Hij heeft er ook al een naam bij bedacht: Jurify. Het idee is dat via Jurify juridische boeken en tijdschriften toegankelijk worden, die streaming gelezen kunnen worden, of desgewenst tegen betaling gedownload en geprint. Zoals een Spotify-gebruiker de jukebox van de wereld gebruikt, heeft een eenpitter dan een juridische bibliotheek onder handbereik. En hij hoeft niet meer tijdrovende bezoeken te brengen aan bibliotheken om juridische stukken te kunnen inzien die hij zich niet kan veroorloven. Er is meer tijd voor het echte juridische werk. Mooi toch?

Zorgen getemperd

Natuurlijk is er met dit soort initiatieven nog geen gelijk (informatie)speelveld voor de eenpitter gecreëerd. Het punt van het gebrek aan collegiale controle wordt hiermee ook niet geadresseerd. Het zal echter wel helpen de zorgen van de deken te temperen. Ondersteuning van innovatie in de informatievoorziening van de advocatuur kan wel enige zoden aan de dijk zetten. Die hoeft dan ook niet meer zo zwaar bewaakt te worden.


Lees ook

loading...