De carrière van de toekomstige koning Willem-Alexander

ongeveer 3 jaar geleden In: Beleid & Bestuur

Kroonprins Willem-Alexander heeft een uitgebreide carrière achter de rug als hij op 30 april een nieuwe fase van zijn werkzame leven ingaat. De toekomstige koning Willem-Alexander had misschien geen officieel beroep, maar wel een drukke baan.

Leger

Nadat Willem-Alexander in 1993 op de Rijksuniversiteit Leiden afstudeerde als historicus, had hij zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine al doorlopen. Na het afstuderen begon zijn opleiding tot het koningschap. Hij behaalde zijn groot militair vliegbrevet bij het 334 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. In 1994 volgde hij bij het Instituut Defensie Leergangen verschillende vakken.

Dankzij zijn activiteiten in het Nederlandse leger heeft Willem-Alexander de rang van:

  • Commandeur der Koninklijke Marine-Reserve
  • Reserve Brigade-generaal der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
  • Reserve Commodore van de Koninklijke Luchtmacht
  • Adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin

Introductieprogramma

Na zijn carrière bij het leger volgde Willem-Alexander, volgens de site van Het Koninklijk Huis, “een introductieprogramma en ging hij zich intensief bezighouden met de Nederlandse samenleving”. Hij bezocht ministeries, Hoge Colleges van Staat en Europese instellingen. Ook volgde de toekomstige koning een oriëntatieprogramma bij het bedrijfsleven, en een ‘Advanced Development Programme‘ bij Kellogg’s, Northwestern University, in de Verenigde Staten.

De Nederlandsche Bank

Op zijn achttiende werd Willem-Alexander automatisch Prins van Oranje waarbij het lidmaatschap van de Raad van State hoorde. Daarvoor woont hij wekelijks de vergaderingen van de afdeling advisering bij en ook de zeswekelijkse vergaderingen van de volle Raad. Tussen 1998 en 2010 was hij lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. Tussen 1999 en 2010 was hij lid van de Raad van Toezicht van het Kroller-Muller Museum.

Voorzitter

Op dit moment is Willem-Alexander nog voorzitter van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, daarnaast vertegenwoordigt hij de Koninklijke Familie bij de Raad van Beheer voor het Kroondomein.

Adviescommissie Water

De kroonprins is ook voorzitter van de Adviescommissie Water, deze commissie geeft (on)gevraagd advies aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor waterbeheer. Deze adviezen gaan over het waterbeleid en de financiële en maatschappelijke consequenties daarvan.

Verenigde Naties

In 2006 werd Willem-Alexander door de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, gevraagd om voorzitter te worden van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de VN.

IOC

De toekomstige koning is ook lid van de Raad van Advies van het Platform voor de InformatieSamenleving. Sinds 1998 is hij ook lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). In die hoedanigheid maakte hij deel uit van de commissies: Olympische Solidariteit, de Nominatie Commissie en de hervormingscommissie IOC 2000. Tussen 2003 en 2010 was hij voorzitter van de werkgroep Marketing en Communicatie in de Coördinatiecommissie Vancouver 2010. Sinds 2010 is hij lid van de Marketing Commissie van het IOC. Willem-Alexander heeft aangegeven deze functies nu op te geven.

Erefuncties

Willem-Alexander bekleedt daarnaast tal van erefuncties.

Staatshoofd

In zijn nieuwe functie zal Koning Willem-Alexander naast staatshoofd ook automatisch voorzitter van de Raad van State zijn. Naast vele erefuncties was zijn moeder enkel voorzitter van het Bestuur van de Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau. Of Koning Willem-Alexander de tijd en de mogelijkheid heeft om nog andere functies te bekleden na 30 april is onbekend.


Lees ook

loading...