Aantal vacatures naar dieptepunt

ongeveer 3 jaar geleden In: _Personeel & Organisatie

Het aantal vacatures dat dit jaar ontstaat is met 638.000 op het laagste niveau dat het UWV ooit heeft gemeten. Daarnaast zal het aantal banen dit jaar veel sterker dalen dan verwacht.

Dieptepunt

Het aantal vacatures daalt dit jaar met drie procent ten opzichte van 2012. Het vorige dieptepunt in het vacature-aanbod lag in 2003. Toen ontstonden er 646.000 vacatures. Volgens het UWV is de arbeidsmarkt echter nu veel groter dan toen, waardoor het aantal vacatures verhoudingsgewijs nog lager is. Het UWV meet het aantal vacatures sinds 1997.

Detailhandel

Met 122.000 vacatures, is de detailhandel de sector die de meeste nieuwe mensen zoekt. Dat is wel een daling van achtduizend vacatures ten opzichte van vorig jaar. De zorg en welzijnssector is de op een na belangrijkste sector die vacatures genereert. Daar stijgt het aantal vacatures van 91.000 naar 95.000.

Volgens het UWV verdwijnen er dit jaar 85.000 banen, terwijl de uitkeringsinstantie een halfjaar eerder nog een daling van slechts 7.000 voorzag.

Techniek

Per dag ontstaan er ongeveer 1.750 vacatures. In specifieke beroepen, zoals in de techniek, is ook nu veel vraag naar personeel. Daarnaast verwacht het CPB dat de economie in de loop van dit jaar weer iets zal aantrekken.

Regio’s

Het aantal werkzoekenden stijgt dit jaar met tachtigduizend, naar 649.000. Volgens het UWV komen er steeds meer regio’s bij waar het aantal werkzoekenden boven de tien procent van de beroepsbevolking uitkomt. Vorig jaar was dat alleen in de regio Rijnmond en in Drenthe het geval. Dit jaar komen daar onder meer de regio Haaglanden, Zuid-Gelderland, Groningen en Friesland bij.


Lees ook

loading...